Řádné zasedání synodu Evangelické církve augsburského vyznání v ČR dne 20. listopadu 2021 zvolilo své nové předsednictvo na období let 2021-2027: předsedou synodu (z komory duchovních) br. f. Martina Damaška a místopředsedou synodu (z komory laiků) br. Ladislava H. D. Holíka. Martin Damašek (1981) studoval na Carbondale Community High School, Carbondale, Illinois a Mt. Vernon Christian High School, Mt. Vernon, Illinois v USA, bakalářská studia na Fakultě humanitních studií Karlovy University v Praze (bakalářská práce na téma „SØren Aabye Kierkegaard versus Nikolai Frederik Severin Grundtvig“), magisterská křesťanská studia na Filosofické fakultě Vrije Universiteit v Amsterdamu (magisterská práce na téma „Kierkegaard´s Critique of the Present Age“), doktorsky studuje na Fakultě humanitních studií […]

Synod ECAV v ČR zvolil své nové předsednictvo (-dj-)[...]

V úterý 3. srpna 2021 se v Tuchoměřicích u Prahy uskutečnilo setkání bratra Matthew C. Harrisona, presidenta Luterské církve Missourské synody, a bratra Mariána Čopa, biskupa ECAV v ČR. Schůzku v Praze připravil bratr farář James A. Krikava, regionální ředitel LCMS pro oblast Euroasie. Na oficiální pracovní schůzce se hovořilo o vztazích, teologiích a tradicích obou církví. V neoficiální části následovala přátelská večeře a společný zpěv a hudba.

Setkání nejvyšších představitelů ECAV v ČR a LCMS (-md-)[...]

Dlhoročnou členkou Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe je sestra Olga Schmidtová. Spolu so svojim manželom Mirkom Schmidtom boli roky aktívnymi cirkevníkmi – členmi presbyterstva, ale aj organizátormi rozličných aktivít nášho zboru. Ja osobne som sestru Olinku obdivovala vždy za jej krásny rečový prejav, citlivú recitáciu, ale hlavne za jej nesmierne láskavý prístup ku svojmu okoliu. Úžasný dojem na mňa urobila, keď sa básňou rozlúčila naposledy aj so svojim manželom Mirkom v našom kostole v roku 2014. Olinka pochádzala z česko-slovenskej rodiny, otecko bol Čech a na Slovensku pracoval, ako úradník finančnej správy  a mamička pochádzala zo Slovenska a bola učiteľkou. Po vyhlásení Slovenského štátu a vzniku protektorátu sa rodina […]

Olga Schmidtová – S Tebou, Pane (Janka Haluková)[...]

Konfirmácia 5. júla 2020 Po dvojročnej príprave sa v tomto roku chystalo spolu sedem konfirmandov Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe potvrdiť svoju krstnú zmluvu pri slávnosti konfirmácie. Dovolím si zdôrazniť termín „chystalo“, pretože v marci 2020 sa zrazu všetko začalo meniť a nie len do spoločnosti ale aj do života týchto siedmich mladých ľudí a ich rodín vstúpila neistota spôsobená celosvetovou pandémiou covid – 19, respektíve opatreniami, ktoré kvôli tejto chorobe boli prijímané. Pôvodný termín 16.-17. máj padol. Príprava sa presunula do priestoru on – line. Na otázku, kedy bude konfirmácia nevedel nikto odpovedať. Ale ako sme sa už neraz presvedčili a znovu sme si to mohli potvrdiť, […]

Konfirmácia 2020 (Marián Čop)[...]

Putovní výstava Jiřího Třanovského pokračuje! V tomto roce máme naplánované čtyři postupná představení života Jiřího Třanovského. V Plzni už se uskutečnilo podle plánu, v Brně si vyžádaly obavy a omezení v souvislosti s koronavirem přesunutí termínu na Advent. Ale otevření v Bystřici nebylo ničím rušeno, a tak si všichni zájemci o život Třanovského přišli na své v sobotu 5. září 2020. Organizačně vše připravila naše partnerská Luterská evangelická církev augsburského vyznání, která toto zastavení hostila ve svém Luterském centru, kde se nacházejí kanceláře církve i prostory sboru v Bystřici. Z Prahy naši církev reprezentoval bratr biskup Marián Čop, sestra kurátorka Lenka Hudobová, bratr ředitel Ján Maca a docent Petr Hlaváček. O hosty a celou vernisáž se organizačně staral bratr laický kurátor […]

Vernisáž putovní výstavy Jiřího Třanovského v Bystřici (Ján Maca)[...]

Otevřený dopis věroučnému výboru ECAV na Slovensku V Kristu drahé sestry a drazí bratří ve službě oltáře, členky a členové věroučného výboru ECAV, Χαρις και εἰρηνη – prvně Vás zdravím Pavlovým a poté i Lutherovým pozdravem, jakým často začínali své listy. Obracím se na Vás jako farář ECAV v ČR, partnerské církve Vaší církve, jako farář církve, která je s Vaší církví úzce propojena a jejíž část se přímo a bezprostředně hlásí k tradicím a zbožnosti Vaší církve a žije je a rozvíjí na území České republiky. Samozřejmě si uvědomuji, že by se duchovní jedné církve neměl vměšovat do vnitřních záležitostí jiné církve, tím spíše církve partnerské. Na druhou stranu si uvědomuji, že zvolené řešení, ve které celá […]

Protest jednoho theologa augsburské konfese proti neevangelickému čtení Bible v evangelické / luterské církvi[...]

Jako už každý rok i v tomto podzimu církev plánuje výlet. Za poslední léta jsme navštívili západní Čechy, západní Slovensko a dolní Sasko. Tentokrát se pojede na Slezsko a severní Slovensko. Dostáváme pak někdy otázky, jak vlastně dochází k výběru cíle a organizaci. A jak na to jednoduše odpovědět? Vždy je několik nápadů, kam se podívat. Přicházejí od kolegů i bratrů a sester ze sborů. Ne všechny se mohou uskutečnit, zůstávají v podvědomí a čekají na vhodnou příležitost, kdy se budou realizovat. A pak přijde impulz, bleskový nápad, propojí se možnosti a základní plán výletu je na světě! Půdu pro vhodné nápady připravuje také zaměření aktivit církve v daném roce. Vždy se promýšlí hlavní myšlenka roku, která určuje, co si budeme připomínat, co […]

Příprava církevního výletu Po stopách Jiřího Třanovského – něco málo ze zákulisí (Ján Maca)[...]

Koncem minulého roku 2019 se podařilo uskutečnit další dlouho plánovanou administrativní změnu, a to přesun kanceláře církve a archivu z prostorů na Žižkově do Mathesiovy síně v Jirchářích. Kancelář v bytě na Ježkově ulici, původně zamýšlená jako dočasné řešení, sloužila nakonec ústředí církve tři roky, překlenula období reorganizace a poskytla chybějící zázemí administrativě. Za rychlou ochotu s poskytnutím bytu v tomto období od roku 2017 patří velké poděkování pronajímateli a jeho laskavosti k potřebám církve! Postupně se ale stále víc ukazovalo, že ústředí vyžaduje větší prostory zejména k zasedáním a setkáváním. Jednání církevní rady a rozmluvy s partnery a delegacemi se stále odehrávaly v Mathesiově nebo Lutherově síni mimo kanceláře. Jako nejschůdnější a finančně nejméně náročné se nakonec po zvážení různých možností ukázala idea využití […]

Kancelář církve v Mathesiově síni (Ján Maca)[...]

Adélo, byla jsi první konfirmandka našeho sboru (církevní sbor ECAV v Praze) a chtěla bych se zeptat, jak probíhala příprava na konfirmaci, jak dlouho trvala a jak potom proběhla samotná konfirmace.  Nejdřív jsem s Davidem Jurechem, tehdejším sborovým farářem, mluvila o celé myšlence a smyslu víry. Pak jsme probírali nějaké biblické příběhy a učila jsem se i fakta. Chodila jsem do kostela každý víkend. Samotná konfirmace probíhala tak, že jsem v kostele přeříkala: Otče náš… David se mě zeptal ještě na pár věcí, no a bylo to. Co se ti na konfirmační přípravě líbilo? Jak jsi vnímala konfirmaci, byla to pro tebe spíš těžká zkouška, nebo jsi to brala spíše jako slavnost? Na přípravě se mi […]

Rozhovor s Adélou Hrbáčkovou[...]

„Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem! Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň!“ Žalmy 96, 1-2 Spevokol bol založený v decembri 2009 mládežníkmi stretávajúcich sa pri kostole sv. Michala v Jirchářích na popud mládežníčky Zuzany Veverkovej s cieľom slúžiť na bohoslužbách, počas adventného či pôstneho obdobia a na rôznych cirkevných aktivitách. Historicky prvé stretnutie spevokolu sa odohralo v stredu 9.12.2009 o 18:00 vo veľkej posluchárni Evangelickej teologickej Fakulte (ETF) v Čiernej ulici. Zo začiatku sa stretnutia odohrávali väčšinou na ETF (jedna z posluchární alebo kaplnka) alebo v zborovej miestnosti pri kostole sv. Michala v Jirchářích s maximálnou účasťou 11 ľudí. Prvé nácviky sme mali aj na internátoch, kde členovia […]

10. výročie založenia spevokolu[...]