4. neděle postní (Lætare) MODLITBA K: Pomodleme se… Ježíši Kriste, náš Bože a náš bratře! Nacházíme se sice v postní době, ale je neděle; v postní době bychom zajisté měli činit pokání, a přece bychom se dnes měli radovat z tvého odpuštění. Dej nám tedy, ať v téhle zvláštní době myslíme na oba základní kameny naší víry v Tebe, na tvou smrt na kříži i na tvé vzkříšení. Dnes z Evangelia uslyšíme, že jsi nasytil více než pět tisíc lidí, a že to nebylo ani populistické ani triumfalistické gesto, nýbrž znamení přítomnosti a budoucnosti tvého království; vždyť jsi jasně odmítl, když chtěli přijít a provolat Tě takovým králem, jakými jsou naši pozemští vládcové. Pane, vyznáváme, […]

BOHOSLUŽBA do ČRo, 27. 3. 2022[...]

Dear brothers and sisters, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” That is the exclamation and invitation of John the Baptist near the Jordan 2000 years ago. And again: “When our Lord and Master Jesus Christ said, “Repent”, he willed the entire life of believers to be one of repentance.” That is the opening statement of Dr. Martin Luther’s 95 Theses in Wittenberg 500 years ago. John the Baptist preparing the way by calling people to repent and Luther calling for the whole life of a person to be a life of repentance, both are essential statements about human nature: […]

Sermon on John 1:15-18 (by Martin Damašek)[...]

Fundamenty luterské theologie: Jan 1, 15–18 Nejprve náš text, jak jsem si ho přeložil v polovici loňského roku: 15 Jan [Křtitel] o něm [tedy o Ježíši] svědčil životem i smrtí a volá: „Tenhle byl ten, o němž jsem řekl: »To je ten, přicházející po mě, který byl a je přede mnou!,« protože byl dřívější než já!“ 16 Vždyť z jeho plnosti jsme přijali všichni, a sice milost naproti milosti! 17 Neboť Zákon byl darován skrze Mojžíše, ale Milost a Pravda se stala skrze Ježíše Krista! 18 Boha kdysi–nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, to On [o Něm] vykládal… A jak jsem si ho opětovně přeložil letos: 15 […]

Kázání pro 4. neděli adventní (T. Živný)[...]

Drazí bratři a drahé sestry v Kristu Ježíši, milí Kristovi přátelé!      V právě skončeném týdnu se uskutečnila ve Wittenbergu, kolébce reformace konference Missio Dei – Boží poslání. Bylo to požehnané setkání s bratry a sestrami z mnoha zemí světa, naplněné novými poznatky, výklady Písma svatého a přátelstvím v Kristu. Dnešní promluva je současně wittemberským echem.      Francouzský filosof Descartes přinesl svůj koncept lidské existence v myšlence – Myslím, tedy jsem. Tu si lidstvo nese mnohá staletí, až ji v naší civilizaci přetváří do podoby – Cítím, cítím se jako … – tedy jsem, a současná post racionální společnost ji vtěsnala do pudu Konzumuji – tedy jsem. Descartes by byl asi překvapen. Ve Druhém listu Timotheovi […]

Kázání na text Lukáš 1,67-70 (Dominik F. Žbánek)[...]

Bratři a sestry,           uplynul další rok, přichází další synod, další advent a další rok. Opět obrátíme listy kalendáře, opět projednáme a schválíme rozpočet na další rok a opět budeme debatovat a schvalovat novou a další reorganizaci pracovních míst v církvi. Opět nazdobíme Vánoční stromeček, opět nakoupíme dárky, opět povečeříme kapra nebo krocana a opět se opijeme na Silvestra. Opět budeme už druhý rok sledovat zprávy, kolik případů nákazy Covidem bylo včera a kolik je opět hospitalizovaných lidí a opět budeme čekat na tiskovou konferenci Vlády ČR, abychom věděli, jaká opatření se opět mění. Opět budeme diskutovat a přemýšlet, jak se opět poníží státní příspěvek na chod církve a jak vymyslet ten způsob, aby církev měla […]

Kázání na Synodu ECAV v ČR 19. listopadu 2021 – 1. list Tesalonickým 5:1-11 (Martin Damašek)[...]

Milost a pokoj našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista! Bratři a sestry,             cesty Boží jsou nevyzpytatelné, křivolaké a někdy podivné, přivádějící nás do úžasu, radosti, ale někdy do i bolesti, utrpení a zoufalství. Obzvláště tento kraj zakusil a prožil roztodivnost běhu dějin, prosperitu a pokojný život dvou národů i nenávist, bolest a utrpení a úpadech ve století minulém. Je skoro zázrak, že tento nádherný Červený kostel přetrval dvacáté století a že dnes lze na ulicích tohoto města potkávat auta s poznávacími značkami obou okolních států. Jako by přes všechny ty dějinné zmatky, zlo a utrpení prosvítalo světélko milosti a naděje – Bůh je přeci jen Pánem dějin.             A dnes, po více jak 70 letech, je v tomto kostele a v tomto […]

Kázání na Den reformace 31. října 2021 v Červeném kostele ve Varnsdorfu na text Římanům 3:19 – 28 (f. Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             in today´s Gospel text, we see a dinner at the house of a ruler of the Pharisees that Jesus attended and, at that occasion, we hear two parts of Christ´s teaching or encounter with the party. First, the healing of a man with dropsy. Second, the parable about those who are invited to a wedding feast, taking seats of different honor and are humbled or exalted.             Brothers and sisters, we can and we easy do fall into the temptation to see both parts as a nice moral story, as a motivation talk or a way how to fix the world. So, let […]

Sermon on Luke 14:1-11 (by Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             do you like to present yourselves in the best possible light, do you like to show off from time to time and do you like to be applauded and complimented? I guess we all like that from someone whom we admire and from whom we would like to receive an invitation to a party. After all, this is what the entertainment business works with and what politics is about. And we all like to receive compliments and appreciation for how “good” we are. After all, our preferential loving has something to do with this. My loving mother, probably as every loving […]

Sermon on Ephesians 3:13-21 (by Martin Damašek)[...]

Brothers and sisters,   if you happen to live on this continent of Europe, our ancestors were bold enough or did not take offence to depict this repulsive picture of the death of John the Baptist. Take a trip and see a painting or a fresco of a cut off bloody head of John the Baptist on a platter in a castle or in a chateau or in a church here in Bohemia or Moravia. Our ancestors were not snowflakes, they used and looked at art that shows such historical things and were not offended by art that holds human sinfulness and brutality in front of their eyes. Moreover, and this is more important, our ancestors endured the […]

Sermon on Mark 6:14-29 (by Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             apostle Paul could have been rather small figured and his speech not skillful, but these words written by him to the church in Rome are the sharp sword of the Word of God. On one hand, Paul sharply and decisively reminds us of our sin and does not water down the devastating consequences of living in sin. On the other hand, Paul brings to the Christians in Rome the beautiful, sweet and intimate words of the Gospel that gives comfort, hope and acceptance. As usual with Paul, our text today is only 5 short sentences, […]

Sermon on Romans 8:12-17 (by Martin Damašek)[...]