Vernisáž putovní výstavy Jiřího Třanovského v Bystřici (Ján Maca)

Putovní výstava Jiřího Třanovského pokračuje!

V tomto roce máme naplánované čtyři postupná představení života Jiřího Třanovského. V Plzni už se uskutečnilo podle plánu, v Brně si vyžádaly obavy a omezení v souvislosti s koronavirem přesunutí termínu na Advent. Ale otevření v Bystřici nebylo ničím rušeno, a tak si všichni zájemci o život Třanovského přišli na své v sobotu 5. září 2020.

Organizačně vše připravila naše partnerská Luterská evangelická církev augsburského vyznání, která toto zastavení hostila ve svém Luterském centru, kde se nacházejí kanceláře církve i prostory sboru v Bystřici. Z Prahy naši církev reprezentoval bratr biskup Marián Čop, sestra kurátorka Lenka Hudobová, bratr ředitel Ján Maca a docent Petr Hlaváček. O hosty a celou vernisáž se organizačně staral bratr laický kurátor LECAV Ivan Sliž. A nebylo co vytknout!

V 15:00 nastoupil pěvecký sbor Luterské ev.a.v. církve a svým vystoupením naladil a ztišil obecenstvo. Uvítání všech přítomných na vernisáži se pak chopil bratr biskup Věslav Szpak. Pozdravil hosty, představil domácí i účinkující. Připomněl situaci ve společnosti, za jaké se tato akce odehrává a litoval, že není možné ji dát zasloužený důraz hojnější účastí. Ale i tak není možné napsat, že bylo málo lidí. Sešlo se kolem 40 osob, co při takovýchto podmínkách u církevní akce není málo. Ale v Bystřici mají asi jiné kapacity a očekávání, to se můžeme z toho v Praze jenom poučit. Bratr biskup Čop navázal na přivítání několika informacemi o naší církvi, jejím poslání a historii. Osvětlil také důvod a pozadí putovní výstavy, proč se zastavila i ve Slezsku, rodném kraji Jiřího Třanovského. Nebylo to z důvodu, že bychom z Prahy chtěli poučovat, nebo se snažili objevovat dávno známé informace, ale naopak, navázat spolupráci a propojit i vzdálené oblasti ve jménu Třanovského, který je uznávanou osobností mezi luterány v Čechách, na Slezsku, v Polsku i na Slovensku. Autorem materiálů, roll-upů je bratr farář Rastislav Stanček z Dolného Kubína, který všechny připravil a rozvrhl v mezinárodním slovensko-polském projektu. Tyto materiály jsme v naší církvi zpřístupnili dalším zájemcům formou výstavy, která se přemisťuje do různých měst. A aby to nebylo jenom o čtení textů, přidáváme k tomu i živé přednášky a hudební vystoupení, které přibližují dobu, prostředí a dílo Třanovského.

Houslové duo otce a syna Tomoszkových (foto: Ján Maca)

V Bystřici nám hudbu tohoto luterského barda zprostředkovalo známé houslové duo otce a syna Tomoszkových. Netradiční podání, protože Třanovského známe spíš v melodii vargan a v zpíváních na Službách Božích, dalo jiný rozměr jeho písním i v porovnání s jinými autory, kteří pro housle přímo komponovali. Třanovský, Dvořák a další nám tak vytvořili hezké chvíle a litovat mohou jenom ti, co se tohoto koncertu nezúčastnili. O to víc bylo pak cítit očekávání místních návštěvníků, co přinese docent Hlaváček a jestli překoná dojem z houslí. Mohu dopředu prozradit, že nezklamal a jeho vědomosti se vyrovnali umění Tomoszkových. A kdo jste Petra Hlaváčka viděli a slyšeli na nějaké přednášce, například na výletě do Jáchymova v roce 2017, na přednášce v Praze na Noc kostelů 2018, nebo v roce Johanna Mathesia 2019, určitě máte představu. Svižné a vtipné podání, nabité informacemi a vědomostními úvahami. Docent Hlaváček zúročil své zkušenosti a všechny nás poutavě seznámil s historii Čech, zejména Prahy a Krušnohoří, od Jana Husa po Bílou horu. Tím se naplnil záměr vernisáže, odkrylo se náboženské podhoubí a vlivy, které vnímal ve své době i Třanovský na svých studiích a které ho pak dál formovali. Zároveň jsme přinesli na Slezsko informace, které v materiálech výstavy nejsou obsaženy. Doplnili jsme tak ideově i vernisáž v Plzni v březnu, kde naopak bratr pastor Jakub Retmaniak měl obsáhlou přednášku o Slezsku, o jeho obyvatelích a proměnách v čase.

Doc. Petr Hlaváček (foto: Ján Maca)

Vernisáž zakončil opět bratr biskup Věslav Szpak. Poděkoval organizátorům, těm přítomným i těm, kteří se nemohli dostavit, povzbudil přítomné diváky a pozval všechny k diskusi a drobnému občerstvení. Před tím ještě, než jsme se mohli rozejít, případně se docenta Hlaváčka zeptat na další podrobnosti z dějin luterství, vedl nás bratr biskup ke společné modlitbě a vzdání díků našemu Pánu, pod jehož ochranou se toto setkání mohlo uskutečnit. Doufám, že zase v budoucnu bude zase příležitost se setkat s bratry a sestrami ve víře v tak pokojném a přátelském prostředí!