4. neděle postní (Lætare) MODLITBA K: Pomodleme se… Ježíši Kriste, náš Bože a náš bratře! Nacházíme se sice v postní době, ale je neděle; v postní době bychom zajisté měli činit pokání, a přece bychom se dnes měli radovat z tvého odpuštění. Dej nám tedy, ať v téhle zvláštní době myslíme na oba základní kameny naší víry v Tebe, na tvou smrt na kříži i na tvé vzkříšení. Dnes z Evangelia uslyšíme, že jsi nasytil více než pět tisíc lidí, a že to nebylo ani populistické ani triumfalistické gesto, nýbrž znamení přítomnosti a budoucnosti tvého království; vždyť jsi jasně odmítl, když chtěli přijít a provolat Tě takovým králem, jakými jsou naši pozemští vládcové. Pane, vyznáváme, […]

BOHOSLUŽBA do ČRo, 27. 3. 2022[...]

Milé sestry čtenářky a milí bratři čtenáři, letošní duben je přelomový měsíc: klasicky, neboť se pozdní zima zase láme ve vrcholné jaro (teplo střídá chlad); církevně, neboť na duben letos připadá svatý týden i týden velikonoční (smutný a kající půst střídají radostné velikonoce); aktuálně, neboť v době, kde tento článek píši, nevíme, jak se změní situace kolem ruské války na Ukrajině a kolem ruského plynu… do tohoto času přelomu / přerodu se pak jistě hodí ty biblické texty, které v sobě takovou tematiku obsahují. Toto zamyšlení píšu v týdnu po 5. neděli postní, která nese téma (explicitně třeba v agendě slovenské církve a. v.) „Ježíš Kristus jako velekněz“ a nabízí k němu coby biblické čtení nejednu perikopu […]

Zamyšlení na duben LP 2022[...]

Dear brothers and sisters, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” That is the exclamation and invitation of John the Baptist near the Jordan 2000 years ago. And again: “When our Lord and Master Jesus Christ said, “Repent”, he willed the entire life of believers to be one of repentance.” That is the opening statement of Dr. Martin Luther’s 95 Theses in Wittenberg 500 years ago. John the Baptist preparing the way by calling people to repent and Luther calling for the whole life of a person to be a life of repentance, both are essential statements about human nature: […]

Sermon on John 1:15-18 (by Martin Damašek)[...]

Fundamenty luterské theologie: Jan 1, 15–18 Nejprve náš text, jak jsem si ho přeložil v polovici loňského roku: 15 Jan [Křtitel] o něm [tedy o Ježíši] svědčil životem i smrtí a volá: „Tenhle byl ten, o němž jsem řekl: »To je ten, přicházející po mě, který byl a je přede mnou!,« protože byl dřívější než já!“ 16 Vždyť z jeho plnosti jsme přijali všichni, a sice milost naproti milosti! 17 Neboť Zákon byl darován skrze Mojžíše, ale Milost a Pravda se stala skrze Ježíše Krista! 18 Boha kdysi–nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, to On [o Něm] vykládal… A jak jsem si ho opětovně přeložil letos: 15 […]

Kázání pro 4. neděli adventní (T. Živný)[...]

Právě tak se jmenuje představení autorské dvojice Petr Veselý – Petr Ožana, které uvádí pražské Divadlo na Fidlovačce. Základem muzikálu je druhá kapitola Lukášova evangelia, kterou autoři převedli do rockové hudby a mluveného slova. Kromě Josefa a Marie se setkáváme s anděli, lvem, jednorožcem a oslem, kteří doprovázejí ústřední dvojici na cestě do Betléma. Vtipné jsou dialogy postav, které mezi sebou vedou na této cestě. Přivádějí nás k zamyšlení o tom, jací vlastně byli všichni ti lidé mimo biblický obraz.      Představení přináší mnoho zajímavých momentů. Cesta Josefa a Marie do Betléma je o narození našeho Spasitele, ale současně vnímáme akcent kontinuity – věčnosti. V růstu oslovy autority rezonuje 31. verš 10. kapitoly Markova evangelia: „Mnozí […]

BETLÉM HLEDÁ SUPERSTAR (Dominik F. Žbánek)[...]

Drazí bratři a drahé sestry v Kristu Ježíši, milí Kristovi přátelé!      V právě skončeném týdnu se uskutečnila ve Wittenbergu, kolébce reformace konference Missio Dei – Boží poslání. Bylo to požehnané setkání s bratry a sestrami z mnoha zemí světa, naplněné novými poznatky, výklady Písma svatého a přátelstvím v Kristu. Dnešní promluva je současně wittemberským echem.      Francouzský filosof Descartes přinesl svůj koncept lidské existence v myšlence – Myslím, tedy jsem. Tu si lidstvo nese mnohá staletí, až ji v naší civilizaci přetváří do podoby – Cítím, cítím se jako … – tedy jsem, a současná post racionální společnost ji vtěsnala do pudu Konzumuji – tedy jsem. Descartes by byl asi překvapen. Ve Druhém listu Timotheovi […]

Kázání na text Lukáš 1,67-70 (Dominik F. Žbánek)[...]

Řádné zasedání synodu Evangelické církve augsburského vyznání v ČR dne 20. listopadu 2021 zvolilo své nové předsednictvo na období let 2021-2027: předsedou synodu (z komory duchovních) br. f. Martina Damaška a místopředsedou synodu (z komory laiků) br. Ladislava H. D. Holíka. Martin Damašek (1981) studoval na Carbondale Community High School, Carbondale, Illinois a Mt. Vernon Christian High School, Mt. Vernon, Illinois v USA, bakalářská studia na Fakultě humanitních studií Karlovy University v Praze (bakalářská práce na téma „SØren Aabye Kierkegaard versus Nikolai Frederik Severin Grundtvig“), magisterská křesťanská studia na Filosofické fakultě Vrije Universiteit v Amsterdamu (magisterská práce na téma „Kierkegaard´s Critique of the Present Age“), doktorsky studuje na Fakultě humanitních studií […]

Synod ECAV v ČR zvolil své nové předsednictvo (-dj-)[...]

Bratři a sestry,           uplynul další rok, přichází další synod, další advent a další rok. Opět obrátíme listy kalendáře, opět projednáme a schválíme rozpočet na další rok a opět budeme debatovat a schvalovat novou a další reorganizaci pracovních míst v církvi. Opět nazdobíme Vánoční stromeček, opět nakoupíme dárky, opět povečeříme kapra nebo krocana a opět se opijeme na Silvestra. Opět budeme už druhý rok sledovat zprávy, kolik případů nákazy Covidem bylo včera a kolik je opět hospitalizovaných lidí a opět budeme čekat na tiskovou konferenci Vlády ČR, abychom věděli, jaká opatření se opět mění. Opět budeme diskutovat a přemýšlet, jak se opět poníží státní příspěvek na chod církve a jak vymyslet ten způsob, aby církev měla […]

Kázání na Synodu ECAV v ČR 19. listopadu 2021 – 1. list Tesalonickým 5:1-11 (Martin Damašek)[...]

Milost a pokoj našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista! Bratři a sestry,             cesty Boží jsou nevyzpytatelné, křivolaké a někdy podivné, přivádějící nás do úžasu, radosti, ale někdy do i bolesti, utrpení a zoufalství. Obzvláště tento kraj zakusil a prožil roztodivnost běhu dějin, prosperitu a pokojný život dvou národů i nenávist, bolest a utrpení a úpadech ve století minulém. Je skoro zázrak, že tento nádherný Červený kostel přetrval dvacáté století a že dnes lze na ulicích tohoto města potkávat auta s poznávacími značkami obou okolních států. Jako by přes všechny ty dějinné zmatky, zlo a utrpení prosvítalo světélko milosti a naděje – Bůh je přeci jen Pánem dějin.             A dnes, po více jak 70 letech, je v tomto kostele a v tomto […]

Kázání na Den reformace 31. října 2021 v Červeném kostele ve Varnsdorfu na text Římanům 3:19 – 28 (f. Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             in today´s Gospel text, we see a dinner at the house of a ruler of the Pharisees that Jesus attended and, at that occasion, we hear two parts of Christ´s teaching or encounter with the party. First, the healing of a man with dropsy. Second, the parable about those who are invited to a wedding feast, taking seats of different honor and are humbled or exalted.             Brothers and sisters, we can and we easy do fall into the temptation to see both parts as a nice moral story, as a motivation talk or a way how to fix the world. So, let […]

Sermon on Luke 14:1-11 (by Martin Damašek)[...]