Právě tak se jmenuje představení autorské dvojice Petr Veselý – Petr Ožana, které uvádí pražské Divadlo na Fidlovačce. Základem muzikálu je druhá kapitola Lukášova evangelia, kterou autoři převedli do rockové hudby a mluveného slova. Kromě Josefa a Marie se setkáváme s anděli, lvem, jednorožcem a oslem, kteří doprovázejí ústřední dvojici na cestě do Betléma. Vtipné jsou dialogy postav, které mezi sebou vedou na této cestě. Přivádějí nás k zamyšlení o tom, jací vlastně byli všichni ti lidé mimo biblický obraz.      Představení přináší mnoho zajímavých momentů. Cesta Josefa a Marie do Betléma je o narození našeho Spasitele, ale současně vnímáme akcent kontinuity – věčnosti. V růstu oslovy autority rezonuje 31. verš 10. kapitoly Markova evangelia: „Mnozí […]

BETLÉM HLEDÁ SUPERSTAR (Dominik F. Žbánek)[...]

Naše církev se rozhodla vyhlásit 2020. rok Páně jako „Rok vyznání a pokory“, zároveň se však rozhodla připomenout v rámci tohoto roku asi nejvýznamnějšího českého (ne ve smyslu národním, nýbrž ve smyslu státní příslušnosti k Zemím koruny české) luterána – pokorného vyznavače: kněze, kazatele, trpitele, hudebníka, hudebního skladatele, „hudebního vydavatele“, náboženského spisovatele a překladatele Jiřího Třanovského. Protože je Jiřík Třanovský bytostně spjat se Slezskem a slezskými luterány, neboť z tohoto prostředí vzešel a v něm byl formován, vidí naše církev v připomínce jeho osoby styčný bod s naší partnerskou církví LECAV (jakož i SCEAV): odtud právě výstava a proto výstava putovní, aby „putovala“ oběma našimi církvemi, a tak nás spojovala a propojovala (duchovně sjednocovala). Tak se ještě před „šílenstvím kolem koronaviru“ mohla […]

Stalo se v Plzni: Vernisáž výstavy o Jiřím Třanovském[...]