Olga Schmidtová – S Tebou, Pane (Janka Haluková)

Olga Schmidtová

Dlhoročnou členkou Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe je sestra Olga Schmidtová. Spolu so svojim manželom Mirkom Schmidtom boli roky aktívnymi cirkevníkmi – členmi presbyterstva, ale aj organizátormi rozličných aktivít nášho zboru.

Ja osobne som sestru Olinku obdivovala vždy za jej krásny rečový prejav, citlivú recitáciu, ale hlavne za jej nesmierne láskavý prístup ku svojmu okoliu. Úžasný dojem na mňa urobila, keď sa básňou rozlúčila naposledy aj so svojim manželom Mirkom v našom kostole v roku 2014.

Olinka pochádzala z česko-slovenskej rodiny, otecko bol Čech a na Slovensku pracoval, ako úradník finančnej správy  a mamička pochádzala zo Slovenska a bola učiteľkou. Po vyhlásení Slovenského štátu a vzniku protektorátu sa rodina postupne presťahovala do českých Třeboníc a neskoršie do Prahy. Tu Olinka nastúpila na herecké konzervatórium. V neskorších rokoch  hrala aj so svojim manželom Mirkom Schmidtom v martinskom divadle na Slovensku. Mirka Schmidta zastihlo v Martine počas vojny Slovenské národné povstanie a  prežil si aj koncentračný tábor Sachsenhausen.

V roku 1954 presídlili manželia do Prahy, kde pracovali v Československom rozhlase, ako slovenskí hlásatelia. Olinka od šesťdesiatych rokov až po dôchodok učila  literárne dramatický odbor na Ľudovej škole umenia a tiež na katedre bábkoherectva na DAMU.

V Prahe si manželia našli cestu do nášho kostola Sv. Michala V Jirchářích. Olinka okrem iného zastupovala aj náš zbor a cirkev v  českom výbore Svetového dňa modlitieb (Celosvetové ekumenické hnutie kresťanských žien), spievala v spevokole Vyšehrad a aj v pokročilom veku ju české režiséri obsadzovali do menších úloh vo svojich filmoch, dokonca vystupovala aj reklamných televíznych spotoch.

Dnes má Olinka 94 rokov, žije v Domove pre vojnových veteránov Vlčí mak pri Ústrednej vojenskej nemocnici.  V priebehu rokov sa venovala nielen recitovaniu, ale aj sama písala básne, či prozaické texty hlavne s duchovnou tematikou a to v jazyku slovenskom i českom.

Pri jednom stretnutí v našom kostole sme sa dohodli, že sestra Olinka prinesie niekoľko textov na ukážku, či by sa dali napr. uverejniť v časopise Evangelicus, kde predtým niektoré básne publikovala. Zmienila sa však aj o tom, že by rada vydala aj drobnú knihu svojej poézie a prózy. Spolu s bratom Davidom Jurechom i bratom biskupom Mariánom Čopom sme si texty pozreli, ďalšie nám sestra Olinka posielala emailom. Zároveň oslovila v domove Vlčí mak „kolegu“ akademického maliara Věroslava Bergra, či by mohol prispieť do knihy svojimi ilustráciami. Ten veľkoryso súhlasil s použitím jeho grafík do pripravovanej zbierky.

A tak sa zrodil nápad vydať naozaj zbierku prác sestry Olinky v Lutherovej spoločnosti s tým, že samotné vydanie bude financovať rovnakým dielom Slovenský zbor, ECAV v ČR a aj autorka sama. Tak sme postupne dali dohromady vybranú poéziu i prozaické texty, vďaka ochote jej priateľky a spolusestry z Ekumenického združenia Bohunky Markovej , ktorá nám v čase koronavírusu robila „spojku“. Jej dcéra i vnučka sa podujali na české korektúry, slovenské zase urobila Deniska Čopová a konečnú korektorskú podobu dala textom pani Oľga Marčeková.

Brat David Jurech zaistil tlačiareň i grafické štúdio  a práce na knihe sa rozbehli od augusta naplno.

V týchto dňoch bude kniha hotová a v našom Slovenskom zbore pripravujeme jej uvedenie. Musíme však pritom vychádzať zo súčasných proti epidemických obmedzení, ale veríme, že sa nám to do Vianočných sviatkov podarí aj s prítomnosťou autorky. Pre ňu samotnú bol tento prípravný čas – časom novej energie a elánu, s myšlienkou, že tu po nej aj niečo hmotné a zároveň duchovné, ostane. Medzičasom premýšľame ďalšie plány, kde by sa dala kniha predstaviť . Celkom reálne to vyzerá v domovskom divadle Schmidtovcov v Martine, ale napr. aj v Bratislave, kde žije rodina Mirka Schmidta.

Určite budete mať možnosť, zoznámiť sa s touto skromnou knihou aj Vy, členovia cirkevných zborov ECAV a svojim záujmom potešiť autorku, ktorá si to naozaj zaslúži.

Zbierka pod názvom „S Tebou, Pane“ sestry Olinky Schmidtovej bude možno pre niekoho aj pekným vianočným darčekom a o termíne prezentácie v kostole Vás budeme ešte informovať.

Titulní strana

Autorka je presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR