Setkání nejvyšších představitelů ECAV v ČR a LCMS (-md-)

V úterý 3. srpna 2021 se v Tuchoměřicích u Prahy uskutečnilo setkání bratra Matthew C. Harrisona, presidenta Luterské církve Missourské synody, a bratra Mariána Čopa, biskupa ECAV v ČR. Schůzku v Praze připravil bratr farář James A. Krikava, regionální ředitel LCMS pro oblast Euroasie. Na oficiální pracovní schůzce se hovořilo o vztazích, teologiích a tradicích obou církví. V neoficiální části následovala přátelská večeře a společný zpěv a hudba.

Na fotografii zleva: Jonathan E. Shaw (ředitel LCMS pro církevní vztahy), James A. Krikava (regionální ředitel LCMS pro oblast Euroasie), Martin Damašek (jáhen ECAV v ČR – Evangelického církevního sboru a. v. anglicky mluvících v Praze – Lutheran Church in Prague), Dale Kaster (farář LCMS – Evangelického církevního sboru a. v. anglicky mluvících v Praze – Lutheran Church in Prague), Matthew C. Harrison (president LCMS), Marián Čop (biskup ECAV v ČR)