Dear brothers and sisters, “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” That is the exclamation and invitation of John the Baptist near the Jordan 2000 years ago. And again: “When our Lord and Master Jesus Christ said, “Repent”, he willed the entire life of believers to be one of repentance.” That is the opening statement of Dr. Martin Luther’s 95 Theses in Wittenberg 500 years ago. John the Baptist preparing the way by calling people to repent and Luther calling for the whole life of a person to be a life of repentance, both are essential statements about human nature: […]

Sermon on John 1:15-18 (by Martin Damašek)[...]

Drazí bratři a drahé sestry v Kristu Ježíši, milí Kristovi přátelé!      V právě skončeném týdnu se uskutečnila ve Wittenbergu, kolébce reformace konference Missio Dei – Boží poslání. Bylo to požehnané setkání s bratry a sestrami z mnoha zemí světa, naplněné novými poznatky, výklady Písma svatého a přátelstvím v Kristu. Dnešní promluva je současně wittemberským echem.      Francouzský filosof Descartes přinesl svůj koncept lidské existence v myšlence – Myslím, tedy jsem. Tu si lidstvo nese mnohá staletí, až ji v naší civilizaci přetváří do podoby – Cítím, cítím se jako … – tedy jsem, a současná post racionální společnost ji vtěsnala do pudu Konzumuji – tedy jsem. Descartes by byl asi překvapen. Ve Druhém listu Timotheovi […]

Kázání na text Lukáš 1,67-70 (Dominik F. Žbánek)[...]

Bratři a sestry,           uplynul další rok, přichází další synod, další advent a další rok. Opět obrátíme listy kalendáře, opět projednáme a schválíme rozpočet na další rok a opět budeme debatovat a schvalovat novou a další reorganizaci pracovních míst v církvi. Opět nazdobíme Vánoční stromeček, opět nakoupíme dárky, opět povečeříme kapra nebo krocana a opět se opijeme na Silvestra. Opět budeme už druhý rok sledovat zprávy, kolik případů nákazy Covidem bylo včera a kolik je opět hospitalizovaných lidí a opět budeme čekat na tiskovou konferenci Vlády ČR, abychom věděli, jaká opatření se opět mění. Opět budeme diskutovat a přemýšlet, jak se opět poníží státní příspěvek na chod církve a jak vymyslet ten způsob, aby církev měla […]

Kázání na Synodu ECAV v ČR 19. listopadu 2021 – 1. list Tesalonickým 5:1-11 (Martin Damašek)[...]

Milost a pokoj našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista! Bratři a sestry,             cesty Boží jsou nevyzpytatelné, křivolaké a někdy podivné, přivádějící nás do úžasu, radosti, ale někdy do i bolesti, utrpení a zoufalství. Obzvláště tento kraj zakusil a prožil roztodivnost běhu dějin, prosperitu a pokojný život dvou národů i nenávist, bolest a utrpení a úpadech ve století minulém. Je skoro zázrak, že tento nádherný Červený kostel přetrval dvacáté století a že dnes lze na ulicích tohoto města potkávat auta s poznávacími značkami obou okolních států. Jako by přes všechny ty dějinné zmatky, zlo a utrpení prosvítalo světélko milosti a naděje – Bůh je přeci jen Pánem dějin.             A dnes, po více jak 70 letech, je v tomto kostele a v tomto […]

Kázání na Den reformace 31. října 2021 v Červeném kostele ve Varnsdorfu na text Římanům 3:19 – 28 (f. Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             in today´s Gospel text, we see a dinner at the house of a ruler of the Pharisees that Jesus attended and, at that occasion, we hear two parts of Christ´s teaching or encounter with the party. First, the healing of a man with dropsy. Second, the parable about those who are invited to a wedding feast, taking seats of different honor and are humbled or exalted.             Brothers and sisters, we can and we easy do fall into the temptation to see both parts as a nice moral story, as a motivation talk or a way how to fix the world. So, let […]

Sermon on Luke 14:1-11 (by Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             do you like to present yourselves in the best possible light, do you like to show off from time to time and do you like to be applauded and complimented? I guess we all like that from someone whom we admire and from whom we would like to receive an invitation to a party. After all, this is what the entertainment business works with and what politics is about. And we all like to receive compliments and appreciation for how “good” we are. After all, our preferential loving has something to do with this. My loving mother, probably as every loving […]

Sermon on Ephesians 3:13-21 (by Martin Damašek)[...]

Brothers and sisters,   if you happen to live on this continent of Europe, our ancestors were bold enough or did not take offence to depict this repulsive picture of the death of John the Baptist. Take a trip and see a painting or a fresco of a cut off bloody head of John the Baptist on a platter in a castle or in a chateau or in a church here in Bohemia or Moravia. Our ancestors were not snowflakes, they used and looked at art that shows such historical things and were not offended by art that holds human sinfulness and brutality in front of their eyes. Moreover, and this is more important, our ancestors endured the […]

Sermon on Mark 6:14-29 (by Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             apostle Paul could have been rather small figured and his speech not skillful, but these words written by him to the church in Rome are the sharp sword of the Word of God. On one hand, Paul sharply and decisively reminds us of our sin and does not water down the devastating consequences of living in sin. On the other hand, Paul brings to the Christians in Rome the beautiful, sweet and intimate words of the Gospel that gives comfort, hope and acceptance. As usual with Paul, our text today is only 5 short sentences, […]

Sermon on Romans 8:12-17 (by Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters, “Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God.” What does this exclamation mean? How are we to understand this statement? Blessed, in the light of the Lord´s Sermon on the Mount, refers to “provided for” or “saved”. The one, who is provided for or saved, is in the kingdom of God. Splendid! We expect something like this. But now comes a thing that is a surprise or can be an offense to us, modern people. To eat brad?! First of all, we, modern people who tend to be so “spiritual” and “self-standing” or so […]

Sermon on Luke 14:15-24 (by Martin Damašek)[...]

Dear brothers and sisters,             if you live in the U.S., you could ask your great-great-father: “Do you remember what you were doing when President Lincoln died?” or you could ask your father: “Do you remember what you were doing when President Kennedy got shot?” Or, if you are Czech, you could ask your great-great-father: “How was it when President Masaryk died?” or you can ask any of the adult Czechs now: “Where were you when President Havel died?” By the names, we can know where we are in the historical time. The same in our Old Testament text with […]

Sermon on Isaiah 6:1-7 (by Martin Damašek)[...]