Kancelář církve v Mathesiově síni (Ján Maca)

Koncem minulého roku 2019 se podařilo uskutečnit další dlouho plánovanou administrativní změnu, a to přesun kanceláře církve a archivu z prostorů na Žižkově do Mathesiovy síně v Jirchářích. Kancelář v bytě na Ježkově ulici, původně zamýšlená jako dočasné řešení, sloužila nakonec ústředí církve tři roky, překlenula období reorganizace a poskytla chybějící zázemí administrativě. Za rychlou ochotu s poskytnutím bytu v tomto období od roku 2017 patří velké poděkování pronajímateli a jeho laskavosti k potřebám církve!

Postupně se ale stále víc ukazovalo, že ústředí vyžaduje větší prostory zejména k zasedáním a setkáváním. Jednání církevní rady a rozmluvy s partnery a delegacemi se stále odehrávaly v Mathesiově nebo Lutherově síni mimo kanceláře. Jako nejschůdnější a finančně nejméně náročné se nakonec po zvážení různých možností ukázala idea využití Mathesiovy síně i pro kancelář církve. Tam je výhodná pozice v centru Prahy, blízko chrámu sv. Michala a církevních sborů, připojení k internetu a s dostatečným sociálním zařízením. Jednání s církevními sbory o využívání síně se vedla od roku 2018, nakonec přišlo ke vzájemné shodě a domluvě. Připraven byl i projekt na přesun kanceláře a její aktivace na novém místě na začátku roku 2020, který schválila církevní rada a synod.

Stěhování se nakonec nečekaně urychlilo. A zapříčinilo to SVJ domu V Jirchářích, které rozhodlo o výměně dveří síně do dvora. Původní interiérové, které tam byly několik let, se vlivem počasí roztáhly a stalo se několik případů, že nebylo možné se dostat do Mathesiovy síně. Tento stav byl řešen s SVJ od léta 2019. Vybíral se design nových dveří a s tím související úpravy ve vstupní místnosti. Poskytli jsme k tomu naší cenovou nabídku od firmy, která ochotně provedla v létě nouzovou opravu dveří. SVJ oslovilo jinou firmu, která už prováděla rekonstrukce v domě a pak plán změn konzultovalo i s památkáři, kteří dali poslední doporučení. Domluvili jsme se, že výměnu dveří a venkovní opravy ve dvoře bude platit SVJ, vnitřní úpravy a výměnu zámků uhradí církev. Pak už se čekalo jenom na volný termín realizační firmy. Ten jsme se dozvěděli v listopadu. Protože k tomu došlo už v čase, kdy bylo schválena i stěhování kanceláře, rozhodnutí spojit oba záměry se přímo nabízelo. V rychlém sledu přišlo k dalšímu jednání s firmou, aby se do plánů dostala i úprava Mathesiovy síně pro kancelář, tedy sádrokartonové přehrazení místnosti s vchodem od ulice a rozdělení elektrického vedení s osvětlením.

Pro církevní sbory, tedy Církevní sbor ECAV v Praze a Evangelický církevní sbor a. v. anglicky mluvících v Praze – Lutheran Church in Prague, a Lutherovu společnost byla asi tato rekonstrukce hektická. V průběhu jednoho týdne se dozvěděli termín stavebních prací, doladil se rozsah stavby, musely se vystěhovat knihy a ochránit nábytek. Na to se nakonec přihlásilo dostatek dobrovolníků z Lutherovy společnosti i církevních sborů, pomohla i mládež ze Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze. Dalším komplikací byl výpadek Mathesiovy síně jako zázemí pro sbory a jejich aktivity i o víkendu u služeb Božích. Vše se nakonec s trpělivostí přestálo a odměnou byl „nový“ prostor. Ústředí církve jako svůj vstupní výraz poděkování sborům, že souhlasily s novým nájemníkem, kromě vybudování kanceláře také nechalo opravit v celé Mathesiově síni stěny a sokly, sanovat vlhké zdivo, vše nanovo vymalovat bílou barvou, namontovat pojistky dveří na ulici a pročistit odpad WC. Následně, již za plného užívání, proběhla také oprava podlahy ve vstupní místnosti a pokládka nového zátěžového koberce. Myslím, že nakonec se tím celá síň pozvedla a pobyt v ní je příjemnější a důstojnější už od vstupu do ní.

Tím však ještě neskončilo stěhování kanceláře. Po synodu došlo k rychlému zaměření vybudovaného prostoru, výběru a objednání typového nábytku. Sestava stolu, skříněk a regálů by měla poskytnout dostatek pracovního místa a prostoru pro vybavení i kancelářské přístroje do dalších let. Objednávky z internetového obchodu zaručila rychlé dodání. Montáž probíhala několik dnů, potřebné úpravy nábytku se prováděli přímo na místě. Další čas pak zabrali dokončovací práce, začistění místnosti, instalace závěsů, fóliování okna a nakonec stěhování archivu, knihovny a zařízení s kancelářským vybavením. Musím poděkovat jak kolegům, tak bratru biskupovi i ochotným spolubratrům ze Slovenského ev. a. v. církevního sboru v Praze, kteří na to nelitovali svého času a potu, aby vše bylo přesunuto ze Žižkova v pořádku. Někteří už zažili dvakrát nošení plechových archivačních skříní po úzkém schodišti! Doufám, že už takových prací nebude v budoucnu potřeba a kancelář si našla své stabilní místo.

S tímto zařizováním byla namontována také pro církevní sbory nová stěna s věšáky. Dodal se i regál ve vstupu, kde je možné odkládat věci sborů a nese připojení na internet. Nezapomnělo se i na opětovné rozvěšení obrazů. K veřejnému používání jsou určeny také kávovar a lednice v majetku církve. Tím vším se ústředí snažilo zlepšit podmínky v Mathesiově síni bez toho, aby se o to musely církevní sbory postarat, nebo to uhradit. Z dalších změn, které se udály po nastěhování, bylo převedení služby internetového připojení na církev, která teď zabezpečuje už všechny platby i smlouvy a dohlíží nad službami v síni (nájem, energie, úklid, internet). Všechny náklady jsou vždy rozpočtově na každý rok ústředím sečteny a poměrně rozděleny mezi všechny podnájemníky síně. I tím jsou ostatní uživatelé odbřemeněni od administrativní zátěže.

V současnosti se tak o prostor a čas v Mathesiově síni dělí tři podnájemníci – dva církevní sbory a kancelář církve. Aby nedocházelo ke kolizím, po domluvě se rozdělily dny a termíny. Nastavila se pravidla využívání prostorů tak, aby každý z uživatelů mohl zabezpečit své potřeby. Kancelář může proto fungovat každý den a církevní sbory mají místo pro biblické hodiny, kluby, setkávání a rozhovory svých členů i práci farářů. Každý den (zatím kromě soboty) téměř od rána do večera v síni najdete někoho ze zaměstnanců nebo ze sborů s nějakou aktivitou. Více než v minulosti se tak vytěžuje daný prostor a tím i návratnost nájmu. Kromě toho ústředí církve je blíže členům a chrámu, může reagovat pohotověji na žádosti a také církevní sbory mají rychlejší přístup k informacím o celocírkevních akcích, důležitých termínech a nutných povinnostech. Zkušenost z fungování v prvních měsících zůstává pozitivní, ukázalo se, že porozumění a ochota se domluvit v naší církvi stále existuje.

Kancelář církve v Mathesiově síni začala v testovacím provozu pracovat v polovině prosince roku 2019, v plném provozu oficiálně pak od 01.01.2020. Každodenně v pracovních dnech tam má své místo ředitel úřadu, ale často tam najdete i bratry biskupa a biskupského sekretáře. Prostor k jednáním a práci však poskytuje i dalším zaměstnancům a funkcionářům církve, tedy misijnímu faráři, sestře kurátorce, předsednictvu synodu a církevním komisím. Původní prostor kanceláře na Žižkově je v současnosti církvi pronajatý jako byt pro misijního faráře.

Autor je ředitelem úřadu církve.