BETLÉM HLEDÁ SUPERSTAR (Dominik F. Žbánek)

Právě tak se jmenuje představení autorské dvojice Petr Veselý – Petr Ožana, které uvádí pražské Divadlo na Fidlovačce. Základem muzikálu je druhá kapitola Lukášova evangelia, kterou autoři převedli do rockové hudby a mluveného slova. Kromě Josefa a Marie se setkáváme s anděli, lvem, jednorožcem a oslem, kteří doprovázejí ústřední dvojici na cestě do Betléma. Vtipné jsou dialogy postav, které mezi sebou vedou na této cestě. Přivádějí nás k zamyšlení o tom, jací vlastně byli všichni ti lidé mimo biblický obraz.

     Představení přináší mnoho zajímavých momentů. Cesta Josefa a Marie do Betléma je o narození našeho Spasitele, ale současně vnímáme akcent kontinuity – věčnosti. V růstu oslovy autority rezonuje 31. verš 10. kapitoly Markova evangelia: „Mnozí poslední budou první a poslední první.“ Podobně působivě je podáno pokání v omluvě lva a jednorožce. Ti, co znají biblický text, seznávají, že tyto postavy objevily napomenutí z knihy Skutky apoštolů: „Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy,“ (3,19).

     Jsem mile překvapen skutečností, že Betlém hledá superstar není parafrází evangelia, nýbrž ho pravdivě a nerozvláčně podává starším i mladším (jedná se o hodinové představení) v úpravě, kterou sice z kostelů neznáme, ale můžeme ji mít za umělecké pojetí biblické zvěsti.

     Na putování Josefa a Marie do Betléma by mohl logicky navázat Velikonoční příběh o Ježíšově cestě do Jeruzaléma a jeho vzkříšení. A potom jsem pustil fantazii z uzdy a začal uvažovat, jaké by bylo ztvárnění muzikálu o Duchu svatém.

Autor je od 1. 1. 2022 zvoleným sborovým farářem Církevního sboru ECAV v ČR v Plzni