Zdá se, že jednou z priorit současného vedení magistrátu a městských částí Prahy jsou pomníky – jejich stavění a bourání. Je to součástí trendů ve světě – vzpomeňme boření pomníků v USA během demonstrací Black lives matter, ničení soch a pomníků v Polsku a na Ukrajině. Moje cynické já krokům magistrátu rozumí: o kulturně – symbolických otázkách si každý něco myslíme, týkají se obecně mravních hodnocení dějin, naší minulosti, nás jako lidí, Čechů, takže nás nenechávají neutrálními, snadno mobilizují. Pro politika je tak jednodušší hrát touto kartou, něž se věnovat tématům jako nedostupnost bydlení, organizace sociálních služeb, managmentu městských podniků, dopravě, kvalitě školství, hyperturismu. Pro politický úspěch má boření a stavění pomníků […]

Trampoty s pomníky v Praze (Juraj Laššuth)[...]

Otevřený dopis věroučnému výboru ECAV na Slovensku V Kristu drahé sestry a drazí bratří ve službě oltáře, členky a členové věroučného výboru ECAV, Χαρις και εἰρηνη – prvně Vás zdravím Pavlovým a poté i Lutherovým pozdravem, jakým často začínali své listy. Obracím se na Vás jako farář ECAV v ČR, partnerské církve Vaší církve, jako farář církve, která je s Vaší církví úzce propojena a jejíž část se přímo a bezprostředně hlásí k tradicím a zbožnosti Vaší církve a žije je a rozvíjí na území České republiky. Samozřejmě si uvědomuji, že by se duchovní jedné církve neměl vměšovat do vnitřních záležitostí jiné církve, tím spíše církve partnerské. Na druhou stranu si uvědomuji, že zvolené řešení, ve které celá […]

Protest jednoho theologa augsburské konfese proti neevangelickému čtení Bible v evangelické / luterské církvi[...]

Lukas 15.11-32 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který sebe samého vydal za naše hříchy, aby nás podle Boží vůle, vytrhl z tohoto zlého věku. Jemu sláva na věky věků. Amen.              Drazí bratři a drahé sestry v Kristu Ježíši, milí Kristovi přátelé! Dnešní neděle má název Nalézání ztraceného. Alternativní perikopa, jež bude základem dnešní promluvy, přináší zvěst o marnotratném synu. Naše společné uvažování tedy primárně  povede k nalézání toho, co ztrácíme, co  můžeme ztrácet, jak marně ztrácíme, ale současně o tom, jak lze ztrácet marnost. Slyšme nyní text svatého evangelia podle Lukáše. V kapitole 15. od verše 11. po 32. Nalézáme zapsáno slovo od slova: Řekl také: „Jeden člověk měl […]

Kázání na 3. neděli po Trojici – Nalezení ztraceného (Dominik Žbánek)[...]

Lukáš 1,39-41 (číst až 46a) V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli… Dnešní evangelium navazuje na vyprávění o tom, jak byl anděl Gabriel poslán […]

Kázání na svátek Navštívení Panny Marie (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, who am I and who are you? And how should you and I live and what is the destination, the end, the telos of our life or struggle? We live in very interesting times that would surprise almost all our ancestors except the Romans of the Nero´s time: In today’s world, we cancel those questions. These questions are considered too irrational, too confusing, too subjective, too anthropocentric or too whatever, you name it… On one hand, our time regards these questions obsolete and stupid and at the same time closes its eyes to death and any kind of […]

Sermon on 1st Corinthians 1:18 – 25 (by Martin Damašek)[...]

Jako už každý rok i v tomto podzimu církev plánuje výlet. Za poslední léta jsme navštívili západní Čechy, západní Slovensko a dolní Sasko. Tentokrát se pojede na Slezsko a severní Slovensko. Dostáváme pak někdy otázky, jak vlastně dochází k výběru cíle a organizaci. A jak na to jednoduše odpovědět? Vždy je několik nápadů, kam se podívat. Přicházejí od kolegů i bratrů a sester ze sborů. Ne všechny se mohou uskutečnit, zůstávají v podvědomí a čekají na vhodnou příležitost, kdy se budou realizovat. A pak přijde impulz, bleskový nápad, propojí se možnosti a základní plán výletu je na světě! Půdu pro vhodné nápady připravuje také zaměření aktivit církve v daném roce. Vždy se promýšlí hlavní myšlenka roku, která určuje, co si budeme připomínat, co […]

Příprava církevního výletu Po stopách Jiřího Třanovského – něco málo ze zákulisí (Ján Maca)[...]

Bitka na Bielej Hore v roku 1620 sa stala symbolom náboženskej a národnostnej intolerancie a súslovie „Bílá Hora“ dodnes označuje národnú katastrofu. Táto len dvojhodinová bitka skončila porážkou českých stavov a na dlhých 400 rokov ovplyvnila osud českého štátu. Česká biskupská konferencia a Ekumenická rada cirkví pripravili v spolupráci s Mestskou časťou Praha 6 a opatstvom Venio program, který predstavuje oficiálnu líniu pripomienky bielohorskej bitky. Tohoročné výročie pripomenú napr. augustová púť, výstava, svӓté omše, ekumenické stretnutie a koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vo výročný deň bitky 8. novembra. Na znamenie toho, že miesto bitky už nie je symbolom rozdelenia, bude na Bielej Hore vztýčený zmierovací kríž. Pripomienka začne pútnickou slávnosťou […]

400 rokov od slávnej bitky (Na základe informácií z tlačovej konferencie 16.6.2020 k udalostiam spojeným s 400. výročím bitky na Bielej Hore zpracovala Zuzana Bukovská)[...]

Před časem jsme společně četli Ježíšova podobenství o ztracené ovci a o ztracené minci. Obě podobenství vrcholila tím, že hledající nalezne ztracené věci a pozve své přátele a sousedy či přítelkyně a sousedky, aby se radovali spolu s ním: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘ A na konci následujícího podobenství o ztraceném a znovunalezeném synu vyzve otec služebníky, aby přichystali hostinu a veselili se spolu s ním  – a pokusí se ke sdílení radosti získat i svého rozzlobeného vzorného syna: Máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘                                      Evangelista Lukáš zde užívá sloveso, které by se dalo nejlépe asi přeložit jako […]

Kázání na text: Lukáš 1, 57-67 (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, the narrative of the Rich Man and Lazarus is one of the greatest and strongest texts that are out there and that run to us and after us and that do not leave us untouched. Every time I read it, I get chills but at the same time deep and profound assurance and comfort. And interestingly, the morally radical story of the Rich Man and Lazarus is seldom misused for some of the social utopia that are out there in the world, perhaps because it involves in itself the unpleasant goose bumps and a certain heaviness.    The Rich Man […]

Sermon on Luke 16:19 – 31 (by Martin Damašek)[...]