Personalia: Stanislav Šlechta – člen revizní komise církve

Stanislav Šlechta

Narodil jsem se 28. 2. 1971 v Havaně, kde můj otec pracoval na obchodním oddělení. Vzhledem k tomu, že byl na Kubu vyslán celkem třikrát, strávil jsem tam celkem devět let. Po návratu z posledního pobytu v roce 1988 jsem vystudoval obory „Mezinárodní obchod“ (hlavní specializace) a „Mezinárodní vztahy“ (vedlejší specializace) na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Po ukončení studia státní zkouškou v roce 1994 jsem začal pracovat jako referent na odboru Latinské Ameriky Ministerstva zahraničních věcí ČR a v letech 1996 až 2000 jsem byl vyslán na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires, kde jsem se v lednu 1998 také oženil s arabistkou Mirjam Šimkovou. Po návratu jsem opustil MZV a krátce pracoval v soukromém sektoru (spedice, bankovnictví), ale v roce 2002 jsem následoval manželku při jejím vyslání na Velvyslanectví ČR v Tunisu, kde jsem rovněž pracoval jako vedoucí finančně-hospodářského úseku).

Po návratu do Prahy na podzim 2006 jsem se spolu s manželkou stal členem českého sboru ECAV v Praze (rovněž jsme byli oddáni i církevním sňatkem) a v únoru 2007 se nám narodila dcera Arlene (od křtu rovněž členka sboru). Po další krátké zkušenosti v soukromém sektoru, tentokrát v pozici majitele překladatelské agentury Marvel, s.r.o., jsem ještě v roce 2007 začal pracovat ve Státním fondu dopravní infrastruktury jako referent pro administraci příspěvků pro zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zaměstnancem SFDI jsem dodnes, od roku 2016 ovšem na neplacené dovolené z důvodu následování manželky po dobu jejího vyslání na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. Po několik let jsem v tomto období také vykonával funkci synodála, sborového revizora a člena revizní komise Lutherovy společnosti (na všechny tyto funkce jsem byl nucen rezignovat z důvodu odjezdu do Bruselu v roce 2016). V létě 2020 očekávám návrat do Prahy spojený s návratem do normálního zaměstnání na SFDI a dalším zapojením do práce pro ECAV. Hovořím španělsky, anglicky, rusky a na komunikační úrovni také francouzsky. Zajímám se o hudbu, literaturu, historii, letectví, cestování a přírodní vědy.