Personalia: Ondrej Kotsch – jáhen pro misijní činnost

Ondrej Kotsch

Volám sa Ondrej Kotsch, v roku 1992 som sa narodil v Kežmarku, kde som bol aj pokrstený. Konfirmovaný som bol v cirkevnom zbore Prešov, v ktorom som prežil väčšiu časť svojho detstva i dospievania až po maturitu na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu.

V roku 2010 som sa prihlásil na Eberhard Karls Universität Tübingen v Nemecku, kde som začal študovať evanjelickú teológiu. Už počas gymnázia som vnímal túžbu a veľký záujem ísť študovať teológiu. Pre toto štúdium som sa rozhodol najmä preto, že som pocítil Božie povolanie ku kňažskej službe, ktoré pociťujem dodnes.

Počas prvej polovice môjho štúdia som strávil semester na Evanjelickej vysokej škole Augustana v bavorskom mestečku Neuendettelsau. Po úspešnom ukončení prvého stupňa môjho teologického vzdelávania som odišiel na deväť mesiacov trvajúcu pastorálnu prax do Spojených štátov amerických. Tam som pôsobil v cirkevnom zbore Christ Our Redeemer Lutheran Church (luteránsky zbor Kristus náš Vykupiteľ) v meste Temple Terrace.

Po návrate do Nemecka som pokračoval v štúdiu teológie, počas ktorého som sa zúčastnil povinnej praxe v Deutsche Evangelische Gemeinde (Nemecký evanjelický zbor) v Dubaii v Spojených arabských emirátoch.

V priebehu môjho štúdia som taktiež vypomáhal na bohoslužbách v mojom domácom cirkevnom zbore v Prešove. Poslednú časť štúdia som strávil na Evanjelicko-teologickej fakulte, ktorá je súčasťou univerizity vo Viedni.

Z Viedne smerovali moje kroky do Prahy, kde od začiatku roka 2020 pôsobím s Božou pomocou ako jáhen. Túto službu konám rád a veľmi sa teším, že tu môžem byť s Vami a medzi Vami!