Personalia: Michelle Tesařová – dozorkyně Církevního sboru ECAV v Plzni

Michelle Tesařová

Narodila jsem se v říjnu roku 1991 jako provorozené dítě mým milovaným rodičům, kteří před komunismem prchli do USA, přesněji do Kalifornie. Zde jsem prožila první léta svého života, než se s námi (mnou a mojí mladší sestrou) rodiče rozhodli vrátit do mezitím již vzniklé České republiky.

Díky práci mého otce jsme celá rodina často cestovala a v letech 2007 a 2008 jsme bydleli v Mexiku, v historickém přístavním městě Veracruz, kde jsme já i má sestra navštěvovaly střední školu. Po návratu jsem se, hlavně z důvodu působení v Kühnově dětském sboru, které mě časově velmi vyčerpávalo, natrvalo přestěhovala z Benešova do Prahy, změnila jsem tedy i školu.

V roce 2011, po složení maturity na Gymnáziu Evropská v pražských Dejvicích jsem se rozhodla vyměnit Prahu za Plzeň a od září výše zmíněného roku jsem dojížděla za studiem anglického a německého jazyka na Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni. Mezitím jsem začala pracovat na bezpečnostní kontrole na pražském Letišti Václava Havla.

Po úspěšném dokončení bakalářského studia jsem odjela do bavorského Bayreuthu, kde jsem strávila čtyři krásné měsíce na stáži na tamní univerzitě. Poté jsem se vrátila opět do Plzně, kde jsem zahájila studium magisterské a zároveň začala (vedle práce na Letišti) pracovat pro příspěvkovou organizaci města Plzně – Plzeň Turismus. Práce to byla velmi zajímavá a obohacující. Mezi mé kompetence patřil monitoring médií, překlady, korektury, spoluorganizování tzv. presstripů a programů na klíč. Během studia jsem si odjela procvičit španělský jazyk na pracovní stáž do španělského (potažmo galicijského) města La Coruña. V tomto krásném přístavu nedaleko Santiaga de Compostela jsem strávila též přibližně čtyři měsíce, a právě tam se zrodil i nápad na další zahraniční výjezd, tentokrát studijní.

Po návratu do Čech jsem se přestěhovala z Prahy do Plzně a rovnou se zapsala do programu Erasmus, a v září roku 2015 odjela na půl roku do nejseverněji položeného města v Německu, Flensburgu. Zde jsem se poprvé blížeji setkala s evangelickou církví – luterány a metodisty. Do té doby jsem byla rodiči vychována ke katolické víře. V roce 2016, po návratu do Plzně a ovlivněna protestantismem, jsem se stala členkou ECAV v ČR v Plzni.

V témže roce jsem i poprvé začala vykonávat učitelskou profesi. Ačkoli jsem ještě neměla řádně ukončené magisterské vzdělání (obor Učitelství pro SŠ), přijala jsem nabídku stát se učitelkou anglického a německého jazyka na plzeňské Střední zdravotnické škole. Po dvou letech na této škole (a vedlejší práci v jazykové škole) jsem se rozhodla pro pauzu od učení, sbalila si kufry a odletěla do jihovýchodní Asie, přesněji na Srí Lanku. Tam jsem nakonec strávila více než půl roku, z čehož jsem necelé tři měsíce pracovala v Colombu (- hl. město Srí Lanky, kde jsem i bydlela) jako PR manažerka pro dvě tamní high-end restaurace.

Před definitivním návratem do České republiky jsem ještě procestovala některé jiné země jihovýchodní Asie, proležela měsíc v Kambodži v nemocnici a šťastná se vrátila do Evropy, konkrétně do nádherného Polska, kde jsem čtyři měsíce trávila poblíž Varšavy učením se polštiny a překládáním z anglického a španělského jazyka. Od září 2019 jsem zpět v Plzni na ‚Zdrávce‘ a mimo střední školu, učím ještě na VOŠZ. Mezi mé největší zájmy patří již několikrát zmíněné cestování, klasická hudba, zpěv, tenis, politika, hraní na housle a klavír a v neposlední řadě četba (nejen) historických románů a Bible. 😉