Před časem jsme společně četli Ježíšova podobenství o ztracené ovci a o ztracené minci. Obě podobenství vrcholila tím, že hledající nalezne ztracené věci a pozve své přátele a sousedy či přítelkyně a sousedky, aby se radovali spolu s ním: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘ A na konci následujícího podobenství o ztraceném a znovunalezeném synu vyzve otec služebníky, aby přichystali hostinu a veselili se spolu s ním  – a pokusí se ke sdílení radosti získat i svého rozzlobeného vzorného syna: Máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘                                      Evangelista Lukáš zde užívá sloveso, které by se dalo nejlépe asi přeložit jako […]

Kázání na text: Lukáš 1, 57-67 (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, the narrative of the Rich Man and Lazarus is one of the greatest and strongest texts that are out there and that run to us and after us and that do not leave us untouched. Every time I read it, I get chills but at the same time deep and profound assurance and comfort. And interestingly, the morally radical story of the Rich Man and Lazarus is seldom misused for some of the social utopia that are out there in the world, perhaps because it involves in itself the unpleasant goose bumps and a certain heaviness.    The Rich Man […]

Sermon on Luke 16:19 – 31 (by Martin Damašek)[...]

Text: 2Kor 13:13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Téma: 1+1+1=1? Drahé sestry a bratia, priatelia vo viere! Trojičná nedeľa je dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad Božím dielom v čo možno najväčšom rozsahu. Trojičné učenie je totiž na prvý ale aj na ďalší pohľad takým trochu „kresťanským orieškom“, ktorý som s nadsadením popísala v názve témy matematickým vyjadrením: 1+1+1=1? Je to samozrejme logický i faktický nezmysel. Vysvetlenie je viac než potrebné. Toto učenie je pre človeka z cirkvi známe minimálne z kresťanských formulí, najmä z tej krstnej,  čo je citát z evanjelia podľa Matúša: čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha […]

Kázeň na sviatok Svätej Trojice (Jana Gregerová)[...]

TEXT: J 14, 23 – 31 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, keď som bol s vami.  Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby […]

Kázeň na 1. slávnosť svätodušnú (biskup Marián Čop)[...]

Trampoty nalevo Sociální demokracie jde v Evropě od porážky k porážce – tento řetězec trvá už příliš dlouho, trend je setrvalý a obecný. Kde se stala chyba? Jak tento trend zvrátit? Zdá se, že klíčem není jen otázka marketingu, ve smyslu, když si soc.-dem. strany najmou lepší agentury, výsledek se dostaví. Problém ČSSD nespočívá jenom v tom, že média vlastní oligarchové a političtí protivníci, a že pro ČSSD nepracuje marketingový guru jako Mára Prchal. Problém není, že levice nemá moderní zbraně, se kterými by uměla vítězit, ale že bojuje pod špatnou vlajkou, bojuje špatné války a zvolila si nepřátele, proti kterým neumí mobilizovat. Neboli ještě jinak – levice potřebuje znovu promyslet svoje opodstatnění, […]

Náhled do dilemat na levici s malým přesahem do života církve (Juraj Laššuth)[...]

Recenze knihy: Ullrich, Daniel; Diefenbach, Sarah; Es war doch gut gemeint: Wie Political Correctness unsere freiheitliche Gesellschaft zerstört, München 2017, 288 s. Mnohý z nás se jistě už léta snaží postihnout „gramatiku“ ideologie, která výrazně určuje soudobou euroatlantskou společnost. Někomu to připadá levicové, jinému socialistické, další nadává na  „rudozelené“, jiní se zaměřují na utopické rysy tohoto diskursu a souzní jim to s Gorkého „děťmi soĺnca“, sluníčkáři – žádná nálepka ale nesedí. Stoupenci těchto idejí obvykle dávají najevo  morální převahu nad většinou svých spoluobčanů (virtue signalling), tedy jakési sekularizované farizejství? Podle autorů knihy, kterou chci představit, lze vidět tento fenomén i jako pseudonáboženství, sektářství, zaplňující za Západě vakuum po tradičním […]

Nenoste sombrera! Jak politická korektnost rozbíjí naši svobodnou společnost (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, as we, Czechs, say, I have prepared a trap or a pit for myself by choosing the letter of James for my preaching. It is rather a difficult epistle to deal with. The great battle and spiritual warfare started in Paradise with seducing Eve and then having Adam lured too. And this fight and struggle is still going on.  Often, we think it was/is a simple fight between the devil and the humanity and sometimes we may easily slip into naïve thinking that man is kind of innocent in this struggle. Eve (Adam) was tempted but the luring (seducing) would have […]

Sermon on James 1:16 – 21 (by Martin Damašek)[...]

Lukáš 11,5-13 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, 6protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude […]

Kázání na 5. neděli po Velikonocích (Jaroslav Vokoun)[...]

Sk 7:55-60, 1Pt 2:2-10, J 14:1-14, RCL rok A „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“ (nebo „nermutiž se srdce vaše“, BKR), říká Kristus svým učedníkům po Poslední večeři. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme po předpovědi Jidášovy zrady, Petrova zapření a Ježíšova odchodu. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme z úst, které budou za chvíli šeptat v Getsemane: „Smutná je duše má až k smrti“. Z lidského hlediska by se snad taková výzva mohla jevit nemístná. Učedníci budou mít k zármutku či úzkosti zajisté dost důvodů, Ježíš bude pryč a oni budou vězet až po uši ve svých selháních. Možná by také byli rozpačití, kdyby nespali a viděli krvavý pot Mistra a jeho chvějící se rty při agonii v zahradě. Ale třeba […]

Kázání na 4. neděli po Velikonocích (Martin Grombiřík)[...]

Dear brothers and sisters, the story of washing the disciples´ feet is not merely a “beautiful story” of “feeling for the other one” or a mere demonstration of human humility that ought to be followed to become “a good man”. Something much more serious and deeper is going on in the Gospel text. In the Gospel narrative, we encounter the root of sin, namely the human pride presented in Peter. This pride manifests the need for the law that restrains man and mirrors his sin. In Peter´s dialogue with Jesus, we have a deep dive into the very core and root of sin […]

Sermon on John 13:1-15 (by Martin Damašek)[...]