Čo nové v brnenskom cirkevnom zbore?

To najnovšie je, že na zborovom konvente, ktorý sa konal 8. marca 2020, bol za zborového farára opäť zvolený náš brat farár Jaroslav Kratka, ktorý tento zbor zakladal a viedol – najprv tri roky ako kazateľskú stanicu, potom desať rokov ako zborový farár.

Cirkevný zbor sa, vďaka Bohu, stále rozrastá. Oproti minulému roku, kedy sme mali 65 členov, dnes máme členov 70. Pribúdajú nám dospelí členovia, deti i študenti.

Mládež sa po roku tiež začína rozrastať. Hoci naše stretnutia boli vždy požehnané, trochu sme strádali tým, že sme nemali hudobný doprovod k spevu. Pred pol rokom sa k nám ale pridala sestra Danka, vynikajúca gitaristka, ktorá našu mládež oživila nielen hudbou a spevom, ale aj svojou úprimnosťou a vrelým vzťahom k Bohu. Raz do mesiaca máme mládež spoločne s ostatnými členmi cirkevného zboru, čo je pre nás všetkých príjemným spestrením a oživením.

Nedeľnú besiedku u s láskou viedli manželia Halinka aMarek, ktorý majú s deťmi vytvorený krásny vzťah. Po tom, čo sa im narodilo bábätko, riešili sme, kto ich nahradí. Pretože som sa už deťom venovala v mojom materskom cirkevnom zbore v Bratislave, prijala som ponuku presbyterstva, aby som sa venovala deťom.

Život v cirkevnom zbore je celkom pokojný, ale zato dynamický. V minulom roku sme mali 1 sobáš, dva krsty – 1 dieťa, 1 dospelý a konfirmáciu jedného dospelého člena zboru.

Intenzívne sa zapájame do rôznych aktivít, ako ekumenické a rozhlasové SB, duchovný víkend, noc kostolov a mnohé ďalšie. Súčasťou aktívnej ekumenickej činnosti je aj výmena kazateľov na SB. Brat farár slúži v iných cirkvách a k nám prichádzajú ako hostia iní farári. 23. februára 2020 nás navštívil aj biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku brat Ján Hroboň s manželkou. Jeho služba bola pre nás veľkým povzbudením.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a modlia sa za nás a budeme radi, keď vo svojich modlitbách budete pokračovať.

Alžbeta Děcká