400 rokov od slávnej bitky (Na základe informácií z tlačovej konferencie 16.6.2020 k udalostiam spojeným s 400. výročím bitky na Bielej Hore zpracovala Zuzana Bukovská)

Bitka na Bielej Hore v roku 1620 sa stala symbolom náboženskej a národnostnej intolerancie a súslovie „Bílá Hora“ dodnes označuje národnú katastrofu. Táto len dvojhodinová bitka skončila porážkou českých stavov a na dlhých 400 rokov ovplyvnila osud českého štátu. Česká biskupská konferencia a Ekumenická rada cirkví pripravili v spolupráci s Mestskou časťou Praha 6 a opatstvom Venio program, který predstavuje oficiálnu líniu pripomienky bielohorskej bitky.

Tohoročné výročie pripomenú napr. augustová púť, výstava, svӓté omše, ekumenické stretnutie a koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vo výročný deň bitky 8. novembra. Na znamenie toho, že miesto bitky už nie je symbolom rozdelenia, bude na Bielej Hore vztýčený zmierovací kríž.

Pripomienka začne pútnickou slávnosťou už 15. a 16. augusta v areáli kláštora benediktínok a kostola Panny Márie Víťaznej na Bielej Hore a ponúkne záujemcom prednášky, svӓté omše, koncerty a prehliadku pútnického miesta so sprievodcom. V septembri bude v pútnickom areáli zahájená výstava k 400. výročiu bitkypripravenáv spolupráci s Národným archívom ČR. Na desiatich výstavných panelech budú prezentované dokumenty, ktoré sa našli pri opravách kostola v makovici kríža na hlavnej kupoli. Časť týchto dokumentov bola do nedávnej doby verejnosti neznáma. Výstava, ktorá potrvá do novembra, predstaví českú históriu od predbielohorského stavovského štátu, cez rakúsko-uhorskú monarchiu, mladú demokraciu 1. republiky, totalitný režim a porevolučné obdobie až do současnej postmodernej éry.

Vyvrcholením pripomienky bude Ekumenické stretnutie k výročiu bitky v dňoch 6.-8. novembra. Začne v sobotu 7. novembra večerným stretnutím mládeže Christus Vivit na pútnickom nádvorí. Na výročný deň bitky v nedeľu 8. novembra je pripravená sv. omša so zapojením historických skupín. Program bude pokračovať ekumenickými nešporami, ktoré sú hlavným bodom spoločnej pripomienky Ekumenickej rady cirkví a Českej biskupskej konferencie. Bude v nich zahrnutá aj kajúcna modlitba, v ktorej predstavitelia cirkví vyznajú minulé rany a poprosia Boha za odpustenie a nádej pre spoločnú cestu v budúcnosti. Po nešporách bude v Aleji exulantov odhalený Kríž zmierenia, ktorého autorom je nemecký benediktýn brat Abraham Fischer. Moderná podoba kríža poukazuje na hlbší význam zmierenia – nie je to len ľudské, ale aj Božie dielo. Kríž je trojitý: tvoria ho dve hrdzavé oceľové časti predstavujúce dve nepriateľské strany konfliktu a tretia modrá, titanová časť ukazuje k nebesiam a k tomu, že skutečné zmierenie mȏžeme dosiahnúť len vtedy, keď si uvedomíme, že nás spojuje to, čo leží mimo tento svet.

Ekumenické stretnutie bude zakončené v nedeľu večer v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha Koncertom pre Bielu Horu. Moderátorom večera bude arciopat břevnovského kláštora P. Prokop Siostrzonek a v priebehu koncertu budú pripomenuté hodnoty vzájomnej tolerancie, rešpektu a spolupráce v prospech spoločnej krajiny.